De vergrijzing vraagt om geschikte woningen en woonbuurten voor ouderen. Naast de geplande woonzorgzones zijn er nog veel meer ongeplande: daar waar de kwaliteit van woningen en woonbuurten gunstig samenvallen.

De Geroscoop brengt de geschiktheid voor ouderen in Nederland in kaart: zowel per gemeente als per buurt. 
Nieuws

Herziening woningtypen
 -  08-04-2018    
Door integratie van de hoogtekaart Nederland in de Geroscoop kunnen de woningtypen nauwkeuriger worden bepaald. In juni 2018 verschijnt de herziene versie op basis van BAG 2016. Deze krijgt als versienummer: V16.2 . Dit versienummer wordt zowel op de kaarten als de statistische bladen vermeld.

Zorgvraag per gemeente in beeld  -  29-03-2018
Zowel door de vergrijzing als door het veranderende beleid wijzigt de vraag naar zorg voortdurend. Deze zomer wordt  de zorgvraag per gemeente (intramuraal en extramuraal) aan de Geroscoop toegevoegd.

Update 2018  is te bestellen  -   15-03-2018
De meeste achterliggende informatie in de Geroscoop dateert van 2015 en 2016. De Update 2018 is nu per gemeente te bestellen. Deze omvat de meest recente gegevens over vraag en aanbod van wonen met zorg.

Gegevens per straat mogelijk  -  16-02-2018  
Op verzoek kunnen gegevens (woning- kenmerken en afstand tot voorzieningen) per straat worden weergegeven, zoals in dit voorbeeld.