Gegevens per buurt

Gemeenten en buurten
Nederland telt circa 390 gemeenten. Door het samengaan van gemeenten neemt dit aantal in de loop van de jaren gestaag af. Binnen de gemeenten onderscheidt het CBS wijken en buurten. De Geroscoop geeft ook de situatie per CBS-buurt. Van deze buurten zijn er momenteel ruim 12.000. Het aantal buurten en de definities daarvan (grenzen, benaming) is door de jaren heen veel stabieler dan dit bij gemeenten het geval is. Bij samenvoeging van gemeenten blijven de buurtgrenzen en benamingen veelal in stand.

Betrouwbaarheid
De gegevens op buurtniveau kunnen minder betrouwbaar zijn dan op het niveau van de gemeente. Ten eerste komt dit doordat het CBS van kleinere buurten (met weinig woonadressen) geen gegevens beschikbaar stelt. Ten tweede zijn de bewerkingen van gegevens op dit schaalniveau minder betrouwbaar. Dit geldt zowel voor de kenmerkgen van woningen als bijvoorbeeld de prognosegegevens. En dat is begrijpelijk: hoe kleiner het gebied, hoe groter de kans dat onverwachte verhuizingen de algemene trends doorbreken.

Informatie per straat mogelijk
De informatie uit de Geroscoop kan op verzoek worden samengesteld op straatniveau (zespositie-postcode). Dit betreft het inzoomen op de woningkernmerken en de nabijheid van de belangrijkste voorzieningen om zelfstandig te kunnen wonen (supermarkt, huisarts, apotheek, fysiotherapeut, steunpunt vanuit verpleeg- of verzorgingshuis).

Zie voor meer informatie 'Over Geroscoop'.
Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.