'Grijze druk'

We definiëren de 'grijze druk' op de woningvoorraad als:

Het aantal personen vanaf 75 jaar in een zelfstandige woning per 100 geschikte woningen (volgens de definitie hierboven) in een gebied.  

Het aantal 75-plussers in een zelfstandige woning is beschouwd als het aantal 75-plussers volgens het CBS, verminderd met het aantal appartementen in verzorgings- en verpleeghuizen.

Of een hoge 'grijze druk' in de praktijk problematisch is, hangt ondermeer samen met de mate waarin binnen een gebied 75-plussers in geschikte woningen wonen (geschikte woningen worden uiteraard ook door jongere huishoudens bewoond).

Zie voor meer informatie 'Over Geroscoop'.
Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.