Gegevens per straat

Informatie per straat
Voor beleidstoepassingen is het straatniveau van belang. Omdat er geen openbare bronnen zijn over leeftijden van bewoners  of de geschiktheid van woningen per straat zijn twee andere bronnen gebruikt:
  • het aantal 65-plussers per vierkant van 100 bij 100 meter (bron: CBS)
  • het aandeel huurwoningen per vierkant van 100 bij 100 meter (bron: CBS)
  • Woningkenmerken op adresniveau, gecombineerd tot postcodegebieden (bronnen: BAG; Actueel Hoogtebestand Nederland)
De geschiktheid van woningen is geschat op basis van bovengenoemde bronnen en aannamen omtrent geschiktheid. Mocht deze in de praktijk duidelijk afwijken van hetgeen op de kaarten is  aangegeven, dan kunt u desgewenst aangeven waar de (zespositie postcode en onderscheid grondgebonden of gestapeld) onjuistheden voorkomen. Wij gaan dan na of de gedane aannamen moeten worden aangepast. Stuurt u dan een mail aan info@questan.nl.


Zie voor meer informatie 'Over Geroscoop'.

Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.