Essentiële voorzieningen

Naarmate een voorziening vaker door ouderen wordt bezocht, is deze zwaarder meegewogen. De wegingsfactor is gebaseerd op het geschatte aantal bezoeken per jaar. In overeenstemming met andere onderzoeken weegt de nabijheid van een supermarkt zwaar mee. De wegingsfactor is weergegeven met sterren in de tabellen per gebied. Hier zijn we bijvoorbeeld dat de supermarkt (*****) vijf keer zo zwaar weegt als een apotheek (*).

Achterliggende gedachte is dat de supermarkt vaker bezocht wordt dan de apotheek. Bovendien omvat een supermarkt meer functies dan die van leverancier van levensmiddelen. Denk aan die van postkantoor, drogisterij en sociaal ontmoetingspunt.
Het resultaat is een gewogen afstand tot de genoemde voorzieningen. In de praktijk varieert deze tussen circa 300 m en 5 km.

Zie voor meer informatie 'Over Geroscoop'.
Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.