Mogelijke vervolgstappen

Presentatie en toelichting van de resultaten

Door de grote hoeveelheid informatie raakt u misschien het zicht op het totaal kwijt. Of misschien wilt u eens samen met anderen de resultaten bekijken en nagaan welk beleid het beste tegemoet komt aan de woonbehoeften van ouderen. Wij geven u graag een presentatie waarin wij de resultaten voor uw situatie toelichten en nagaan in welke opzichten uw gemeente bijzonder is ten opzichte van andere gemeenten.
Aanvulling van de gegevens

Misschien beschikt u over nauwkeuriger bronnen dan momenteel in de Geroscoop gebruikt zijn, zoals een inventarisatie van woongebouwen met een lift of een overzicht van woningkenmerken van de woningcorporatie(s) in uw gemeente.  In verschillende gemeenten zijn al toepassingen gemaakt in de vorm van Wonen en zorg in balans.
Beleidsplan

Op basis van de informatie (op kaart en in tabellen) kunt u zelf nagaan in hoeverre uw gemeente geschikt is voor het zelfstandig wonen van ouderen. U kunt ook zien waar dat het geval is en welke kenmerken van de woning en de woonomgeving daaraan bijdragen. Besteed in uw plan ook aandacht aan de aanvullingen (typen woningen, voorzieningen) die bijdragen aan een verbetering van de geschiktheid voor ouderen. Questan kan u helpen bij het opstellen van het beleidsplan.
Dit zijn maar enkele ideeën voor een vervolg. Wij staan ook open voor andere benaderingen van het onderwerp. Hoe dan ook, als u een stap verder wilt zetten, neem dan contact met ons op.