Prognoses

Bij het bepalen van de vraag naar geschikte woningen voor ouderen speelt ook het thema van de ontwikkeling van het aantal ouderen. Het is algemeen bekend dat het aantal ouderen in de komende decennia sterk zal toenemen. Uiteraard zijn er verschillen tussen gemeenten en daarbinnen tussen woonbuurten.

In de website Buurtprognose.nl zijn de bevolkings- en huishoudensprognoses voor alle postcodegebieden (vier cijfers, zonder letters) in Nederland opgenomen. Voor elk postcodegebied zijn de resultaten tot 2040 gepresenteerd. Met het oog op het doel van deze website hebben is de nadruk gelegd op de hogere leeftijdscategorieën.