Geroscoop 2018 als rapport

Vanaf 2018 verschijnt de Geroscoop als pfd-rapport en als spreadsheet op basis van de meest recente gegevens. Het rapport bestaat uit:

Voor de gemeente: zes kaarten van de gemeente per buurt (zie hieronder)
een blad met statistische informatie.
Voor elke buurt in de gemeente: een blad met statistische informatie.

Wanneer een  gemeente 45 CBS-buurten telt, telt het rapport dus 6 kaarten en
46 bladen met statistische informatie.

De zes kaarten betreffen:

Vraag naar zorg:
Aanbod woningen en voorzieningen:
De Update 2018 omvat naast het pdf-rapport ook een spreadsheetblad, waarmee u de gegevens nader kunt bewerken. 
 
Bekijk ook de voorbeelden.