De vergrijzing vraagt om geschikte woningen en woonbuurten voor ouderen. Naast de geplande woonzorgzones zijn er nog veel meer ongeplande: daar waar de kwaliteit van woningen en woonbuurten gunstig samenvallen. De Geroscoop brengt de geschiktheid voor ouderen in Nederland in kaart: zowel per gemeente als per buurt.