De vergrijzing vraagt om geschikte woningen en woonbuurten voor ouderen. Naast de geplande woonzorgzones zijn er nog veel meer ongeplande: daar waar de kwaliteit van woningen en woonbuurten gunstig samenvallen.

De Geroscoop brengt de geschiktheid voor ouderen in Nederland in kaart: zowel per gemeente als per buurt. 
Nieuws

Update Geroscoop
01-01-2019
Deze nieuwe versie van de Geroscoop is geheel geactualiseerd naar de meest recente gegevens. Een groot aantal onderwerpen is toegevoegd. Het buurtniveau maakt geen onderdeel meer uit van de standaardversie. De vorige versie is  nog wel beschikbaar. Wat is nieuw?

Gemeentelijke herindeling 2019 -
01-01-2019
Vanaf 2019 telt Nederland nog maar 355 gemeenten. Dat zijn er  25 minder dan in 2018. De Geroscoop houdt voorlopig de oude indeling aan, totdat er voldoende informatie over de nieuwe gemeenten beschikbaar is. Zie het overzicht van de herindelingen.

Zorgvraag per gemeente in beeld
 -  29-03-2018 Zowel door de vergrijzing als door het veranderende beleid wijzigt de vraag naar zorg voortdurend. Deze zomer wordt  de zorgvraag per gemeente (intramuraal en extramuraal) aan de Geroscoop toegevoegd.

Gegevens per straat mogelijk  -  
16-02-2018  
Op verzoek kunnen gegevens (woning- kenmerken en afstand tot voorzieningen) per straat worden weergegeven, zoals in dit voorbeeld.