Wat is nieuw?

De Geroscoop is helemaal herzien en up-to-date gemaakt. U vindt hier:
 • meer informatie over de soorten van de vraag naar zorg;
 • een nauwkeuriger beeld van het woningaanbod voor ouderen;
 • een prognose van de vraag in de komende decennia;
 • de maatschappelijke opgave per gemeente en woonbuurt.
Soorten vraag naar zorg
 • de omvang van de leeftijdsgroepen (65-74, 75-84 jaar en 85-plussers);
 • het gebruik van loophulpmiddelen (wandelstok, rollator, rolstoel als indicator voor fysieke mobiliteit;
 • het feitelijk aantal mensen dat (soorten van) thuiszorg ontvangt;
 • de mate van extramuralisatie vanaf 2013;
 • ontwikkeling van de zorgvraag in 2025 en 2030 (per buurt) en tot 2040 (per gemeente);
Het geschikte woningaanbod

In vergelijking met de vorige versie van de Geroscoop is een scherpere definitie van de 'geschikte woningvoorraad' aangehouden. De Geroscoop onderscheidt nu:
 • Geschikte woningen (flats met lift en woningen die geheel op de begane grond liggen)
 • Gedeeltelijk geschikte woningen. Dit zijn woningen die na relatief beperkte aanpassingen geschikt worden gemaakt. Dit geldt voor voldoende ruime eengezinswoningen, waar een traplift kan worden geplaatst. En voor eengezinswoningen met een zeer ruime benedenverdieping (> 75 m2).
 • Ongeschikte woningen. Ongelijkvloerse woningen en eengezinswoningen waar geen traplift kan worden geplaatst.
Meer informatie over de definities van het woningaanbod vindt u bij het onderdeel 'Over Geroscoop'.


Maatschappelijke opgaven


Voor de snel toenemende groep 75-plussers dienen voldoende geschikte woningen beschikbaar te zijn. Natuurlijk zal een groot deel van de 75-plussers in een eengezinswoning blijven wonen. Anderzijds worden veel nultredenwoningen bewoond door jongere huishoudens. De opgaven blijken uit vragen als:
 • hoeveel 75-plussers zijn er ten opzichte van het aantal geschikte woningen?
 • hoeveel woningen kunnen relatief eenvoudig geschikt worden gemaakt?
 • is de woonomgeving qua voorzieningen ook wel geschikt?
 • hoeveel ouderen wonen op grote afstand van essentiële voorzieningen als een supermarkt en medische voorzieningen?
Gegevens per gemeente en per buurt

De gegevens zijn beschikbaar:
 • Voor gemeenten: deze zijn direct toegankelijk op deze website.
 • Voor de CBS-buurten binnen een gemeente kunnen deze worden gegenereerd en ter beschikking gesteld. Meer informatie over het bestellen van de gegevens op buurtniveau vindt u in het onderdeel 'buurten'.
Wilt u gewoon toegang tot de 'oude versie' van de Geroscoop? Dat kan voorlopig ook nog; ga dan naar geroscoop2016.